οδοντιατρος μαρκοπουλο

Οδοντιατρείο στο Μαρκόπουλο

Το Οδοντιατρικό Κέντρο λειτουργεί από το 2012 στο Μαρκόπουλο, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης. Η οδοντίατρος Αναστασία Μαρία Αλεξάνδρου-...