Μαρκόπουλο

Το Οδοντιατρικό Κέντρο λειτουργεί από το 2012 στο Μαρκόπουλο, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης. Η οδοντίατρος Αναστασία Μαρία Αλεξάνδρου-...

Μαρούσι

Το Οδοντιατρικό Κέντρο λειτουργεί από το 2009 στο Μαρούσι, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης. Η οδοντίατρος Αναστασία Μαρία Αλεξάνδρου-Πρα...