εμφύτευμα

Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι σήμερα η πιο αποτελεσματική λύση στην αποκατάσταση δοντιών που απουσιάζουν, καθώς λειτουργούν και συμπεριφέρονται όπως ακριβώς ένα φυσικό δόντι.Το εμφυτεύμα στην πραγματικότητα αντικαθιστά τη χαμένη ρίζα του δοντιού, πάνω στο οποίο τοποθετείται η κορώνα. Το στέλεχος από τιτάνιο έχει τη μορφή βίδας και τοποθετείται με χειρουργική επέμβαση στο οστό της γνάθου. Μόλις το εμφύτευμα ενσωματωθεί πλήρως στη γνάθο, τότε είναι σε θέση να στηρίξει τα τεχνητά δόντια τα οποία μοιάζουν απολύτως φυσιολογικά και προσαρμόζονται κάθε φορά στην εικόνα του ασθενούς. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα άμεσης εμφύτευσης ταυτόχρονα με την προσθετική αποκατάσταση.